Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Plán na měsíc leden

Harmonogram úkolů, časový plán:
– 23. 12. – 2. ledna                         – vánoční prázdniny
– 1. ledna                                         – státní svátek
– 11. ledna středa                           – schůze rodičů, výbor SRP
– pátek 20. ledna, – 12:00             – uzávěrka klasifikace, učitelé zadají známky do BAK
– pondělí 23. ledna – 14:45           – pedagogická rada pololetní, uzávěrka klasifikace

– pátek 27. 01. – školní ples
– úterý 31. ledna                              – konec 1. pololetí, 0. – 4. hod výuka bez přerušení, 12:05
– pátek 3. února                              – pololetní prázdniny
– celý leden – den otevřených dveří – po telefonní domluvě

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)
Nácvik polonézy dle plánu
Příprava plesu – TU 3R
Den otevřených dveří- dle přání rodičů (všichni – určí ŘŠ nebo ZŘ)
Výzva ke svolání výboru SRP před konzultacemi (TIH)
Konzultace (ŘŠ, ZŘ, pedagogové)
Výkaz o mzdách P1-04 na ŠÚ (HŠ)
Účetní uzávěrka za minulý kalendářní rok (ekonomka, HŠ)
Požadavky financí na nákupy a opravy ( vedoucí útvarů)
Rozpočet pro nový kalendářní rok – návrh (ŘŠ, ekonomka)
Plán čerpání mzdových prostředků (ŘŠ, HŠ)
Plán revizí (HŠ)
Plán dovolených (vedoucí útvarů)
Kontrola směrnic školy (vedoucí útvarů)
Klasifikační porada za 1. pololetí (ŘŠ, pedagogové)
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ (projednání všichni)
Předání VÝROČNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (ŘŠ)
Náplň práce o pololetních prázdninách (ŘŠ)
Upřesnění (a kontrola) plánu DVPP na 2. pololetí (ŘŠ, ZŘ)
Upřesnění plánu práce na 2. pololetí (ŘŠ)

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde