Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Agropodnikání

Kód: 41-41-M/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Označení třídy: A1.


Vyučují se jak zemědělské předměty s upravenou náplní potřebnou pro výkon povolání v dnešních podmínkách, včetně praxe,tak i předměty ekonomického a administrativního charakteru (ekonomika a podnikání, účetnictví, marketing, technika administrativy, výpočetní technika, cizí jazyky apod.). Na základě zájmu studentů byl do výuky zařazen předmět chov koní a nepovinný předmět jezdectví. V předmětu motorová vozidla získají žáci zdarma řidičský průkaz skupiny B a T.

Absolventi oboru agropodnikání nacházejí uplatnění v různých podnicích, zejména zemědělských a potravinářských, v zemědělském podnikání, ve službách a v některých úsecích zpracovatelského průmyslu jako střední článek řízení. Rozumí základům účetnictví, ovládají psaní na klávesnici i písemnou korespondenci, výpočetní techniku, umí využívat běžné programy. Vysoké procento našich studentů přijatých na vysoké školy dokazuje, že jsou dobře připraveni i pro vysokoškolské studium, především zemědělského a veterinárního směru. Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru agropodnikání.

ŠVP oboru Agropodnikání je platný pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku 1. září 2016 a později.

ŠVP Agropodnikání – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Anglický jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16
Odborný anglický jazyk 1(1) 1
Dějepis 2 2
Občanský a společenskovědní základ 2 2 4
Chemie 3(2) 2(1) 5
Fyzika 2(2) 2
Matematika 4(1) 3(1) 3(1) 2 12
Literární a estetické vzdělávání 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Informační technologie 2(2) 2(2) 2(2) 6
Ekonomika 2(1) 2(1) 2(1) 2(2) 8
Účetnictví 3(3) 2(2) 5
Psaní na PC a obchodní korespondence 2(2) 2(2) 4
Biologie a ekologie 3(2) 2(1) 5
Základy mechanizace 1(1) 2(1) 3
Motorová vozidla 2 1 3
Pěstování rostlin 2(1) 2(1) 3(1) 7
Ochrana rostlin 2(1) 2
Ovocnářství, zelinářství a vinařství 1(1) 1
Chov zvířat 2(1) 3(1) 3(1) 8
Chov koní 1 1
Zoohygiena a prevence 1(1) 1
Praxe 1(1) 1(1) 1(1) 3
Rozvoj venkova 3(1) 3
Volitelné vyučovací předměty
Seminář z matematiky *) 2(2) *) 2 *)
Seminář z jazyků *) 2(2) *) 2 *)
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 33 32 32 31 128
Nepovinné vyučovací předměty
 Jezdectví 2 2 2 2 8

*) žák si volí jednu ze dvou možných variant. Příslušné semináře budou vyhlášeny ředitelem v závislosti na zájmu žáků a možnostech školy.

Poznámky:

Škola v daném oboru vyučuje jeden cizí jazyk – anglický. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity. Ve třetím ročníku je zařazen do učebního plánu odborný anglický jazyk, který se zaměřuje na výuku odborné terminologie v cizím jazyce.

Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd. Číslo v závorce udává počet hodin, kdy se třída dělí. Do čtvrtého ročníku jsou zařazeny volitelné semináře, které zkvalitňují přípravu na volitelný předmět ve společné části maturity. Žák si seminář zvolí na konci třetího ročníku.

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Agropodnikání

Náplň týdne: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační/sportovní kurz 1/0 0/1(0) 1 0
odborná a učební praxe 4/3* 4/4* 7/6* 3/2*
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 3 2(3) 1 5
celkem týdnů 40 40 40 36

Praxe:

První ročník – zemědělská praxe: 1 týden učební (rozvrhová), 1 týden odborná (individuální), 2 týdny odborná (bloková provozní).

Druhý ročník – zemědělská praxe: 2 týdny odborná (individuální), 2 týdny odborná (bloková provozní).

Třetí ročník – zemědělská praxe: 1 týden učební (rozvrhová), 1 týden odborná (individuální), 3 týdny učební (bloková), 2 týdny odborná (bloková provozní – individuálně na podnicích).

Čtvrtý ročník – zemědělská praxe: 1 týden učební (rozvrhová).

Čtvrtý ročník – ekonomická praxe: 1 týden odborná (bloková provozní – individuálně na podnicích), 1 týden odborná ekonomická na sekretariátu školy. * odborná a učební praxe / z toho realizovaná v týdenních blocích

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat