Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelníček

Přijímací řízení


Kontakty

tel.: 519 419 212

Kontakty, zaměstnanci

Název školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace
Adresa školy nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna
Telefon 519 419 211-3
Mobil ředitele a mobil zástupkyně 739 235 611, 704 166 402
E-mail reditel@sosklobouky.cz
71219978
Identifikátor zařízení 650 071 409
Součásti školy 1. střední odborná škola, IZO 000566829

2. domov mládeže, IZO 110023005

3. školní jídelna, IZO 103179348

Typ organizace právnická osoba, příspěvková organizace
Bankovní spojení č.ú.1387104369/0800 (Česká spořitelna Břeclav)
Zřizovatel, IČ, email Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, PSČ 691 72, indentifikační číslo 00283258, podatelna@kloboukyubrna.eu

Vedení školy a další funkce

Funkce Jméno Email, telefon
Ředitel školy Mgr. Josef Žáček reditel@sosklobouky.cz, zacek.jozka@seznam.cz,

tel. 519 419 212, mob.:739 235 611

Zástupkyně ředitele školy Ing. Eva Šerháková Serhakova.Eva@sosklobouky.cz,
mob.: 704 166 402
Vedoucí provozního úseku Libuše Vinterová Vinterova.Libuse@sosklobouky.cz
Vedoucí učitel praxe Ing. František Koráb Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Výchovná a kariérová poradkyně,

metodička prevence

Mgr. Martina Blažková Blazkova.Martina@sosklobouky.cz
Vychovatel pověřený řízením Mgr. Lukáš Vávra Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
Hospodářka školy a mzdová účetní Věra Kachnáčová Kachnacova.Vera@sosklobouky.cz
Vedoucí školní jídelny Věra Novotná Novotna.Vera@sosklobouky.cz

Pedagogové

Jméno Funkce Email
Mgr. Martina Blažková učitelka, TU A3, knihovna Blazkova.Martina@sosklobouky.cz
Mgr. Gregorová Linda učitel Grunwald.Jan@sosklobouky.cz
Ing. Jan Grünwald učitel, systém Bakaláři Grunwald.Jan@sosklobouky.cz
Ing. Marie Hlavsová učitelka, EVVO Hlavsova.Marie@sosklobouky.cz
Ing. Marie Kachnáčová učitel Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Ing. František Koráb učitel, vedoucí učitel praxe Korab.Frantisek@sosklobouky.cz
Mgr. Veronika Krůzová učitelka Kruzova.Veronika@sosklobouky.cz
Mgr. Petr Kučera učitel, TU I2 Kucera.Petr@sosklobouky.cz
Mgr. Vítězslav Kurz učitel, TU I3 Kurz.Vitezslav@sosklobouky.cz
Mgr. Beata Kynclová učitelka, TU A4 a I4 Kynclova.Beata@sosklobouky.cz
Ing. Petr Minařík učitel Minarik.Petr@sosklobouky.cz
Ing. Stanislava Musilová učitelka, TU O4 Musilova.Stanislava@sosklobouky.cz
Ing. Libor Šedivý učitel, správce sítě Sedivy.Libor@sosklobouky.cz
Ing. Hana Šťavíková učitelka, TU A2 a O2 Stavikova.Hana@sosklobouky.cz
Mgr. Lenka Varmužová učitelka Varmuzova.Lenka@sosklobouky.cz
Mgr. Lukáš Vávra učitel, TU O3 Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
Jaroslav Vítek učitel autoškoly Vitek.Jaroslav@sosklobouky.cz

Vychovatelé

Jméno Funkce Email
Mgr. Lukáš Vávra vychovatel pověřený řízením Vavra.Lukas@sosklobouky.cz
Miluše Ambrosová vychovatelka Ambrosova.Miluse@sosklobouky.cz
Barbora Filásková, DiS. vychovatelka Filaskova.Barbora@sosklobouky.cz

Pracovníci provozu

Jméno Funkce Email
Libuše Vinterová vedoucí provozu Vinterova.Libuse@sosklobouky.cz
Věra Kachnáčová hospodářka školy Kachnacova.Vera@sosklobouky.cz
Věra Novotná vedoucí školní jídelny Novotna.Vera@sosklobouky.cz
Ludmila Kretschmannová šéfkuchařka Kretschmannova.Ludmila@sosklobouky.cz
Marcela Charvátová pracovnice kuchyně Charvatova.Marcela@sosklobouky.cz
Bohdana Strachoňová pracovnice kuchyně Strachonova.Bohdana@sosklobouky.cz
Romana Šebestová pracovnice kuchyně
Miroslav Varmuža školník – provozář Varmuza.Miroslav@sosklobouky.cz
Jana Bedřichová pracovnice provozu Bedrichova.Jana@sosklobouky.cz
Zdena Mikulicová pracovnice provozu Mikulicova.Zdena@sosklobouky.cz
Blanka Valová pracovnice provozu Valova.Blanka@sosklobouky.cz

Vedoucí předmětových komisí

Předmětová komise Vedoucí komise Email
společenskovědních předmětů Mgr. Beata Kynclová Kynclova.Beata@sosklobouky.cz
přírodovědných a

zemědělských předmětů

Ing. Marie Hlavsová Hlavsova.Marie@sosklobouky.cz
informatiky a matematiky Ing. Jan Grünwald Grunwald.Jan@sosklobouky.cz
ekonomických předmětů Ing. Hana Šťavíková Stavikova.Hana@sosklobouky.cz