Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Obchodní akademie

Kód: 63-41-M/02, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Kromě znalostí z ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu, základů právních norem, daňové problematiky a dvou cizích jazyků, ovládají žáci psaní na klávesnici a obchodní korespondenci. Důraz je kladen také na výuku výpočetní techniky, včetně odborných aplikací. Škola nabízí možnost vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici. Žáci jsou dobře připraveni pro studium na VŠ, především ekonomického směru.

Absolventi se uplatní v mnoha oblastech spojených s podnikáním a administrativou (výroba, obchod, peněžnictví, cestovní ruch, služby, státní a veřejná správa).

Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní akademie.

ŠVP oboru Obchodní akademie je platný pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku 1. září 2016 a později.

ŠVP Obchodní akademie – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Anglický jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16
Německý jazyk 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Odborný anglický jazyk 1(1) 1
Dějepis 2 2
Občanský a společenskovědní základ 2 2 4
Právo 2 2
Základy přírodních věd 2 3 5
Matematika 4(1) 3(1) 3(1) 2 12
Literární a estetické vzdělávání 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Informační technologie 2(2) 2(2) 2(2) 6
Písemná a elektronická komunikace 3 2(2) 2(2) 1(1) 8
Ekonomika 3(1) 2(1) 2(1) 3(1) 10
Účetnictví 4(4) 4(4) 3(3) 11
Účetnictví na PC 2(2) 2
Cvičná kancelář 2(2) 2
Marketing 1 1
Management 2 2
Hospodářské výpočty a statistika 2(2) 2
Ekonomická cvičení 3(2) 3
Daně 2 2
Ekonomika Evropské unie 1 1
Hospodářský zeměpis 2 2
Volitelné vyučovací předměty
Seminář z matematiky *) 2(2) *) 2 *)
Seminář z jazyků *) 2(2) *) 2 *)
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 32 32 32 32 128
Nepovinné vyučovací předměty
 Jezdectví 2 2 2 2 8

*) žák si volí jednu ze dvou možných variant. Příslušné semináře budou vyhlášeny ředitelem v závislosti na zájmu žáků a možnostech školy.

Poznámky:

7 vyučovacích hodin z okruhu Finance, daně, finanční trh je přesunuto do okruhu Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku, protože pro náplň nelze vymezit samostatný předmět. Daná problematika se bude řešit souhrnně v rámci mezipředmětových vztahů. Platí i pro přesun 3 hodin z okruhu Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika.

Škola v daném oboru vyučuje dva cizí jazyky: anglický a německý. První cizí jazyk je angličtina. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity. Ve třetím ročníku je zařazen do učebního plánu Odborný anglický jazyk, který se zaměřuje na výuku odborné terminologie v prvním cizím jazyce.

Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd. Číslo v závorce udává počet hodin, kdy se třída dělí.

Do čtvrtého ročníku jsou zařazeny volitelné semináře, které zkvalitňují přípravu na volitelný předmět ve společné části maturity. Žák si seminář zvolí na konci třetího ročníku.

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Obchodní akademii

Náplň týdnů: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační kurz 1 0 0 0
sportovní kurz 1(0) 0(1) 1 0
odborná praxe 0 0 2+1* 1
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 5(6) 7(6) 5 6
celkem týdnů 40 40 40 36

Praxe:

Třetí ročník: 2 týdny odborné praxe v podnicích, 1* týden odborné individuální praxe v kanceláři školy (vyučování ostatních žáků probíhá dle rozpisu). Čtvrtý ročník: 1 týden učební praxe.

Sportovní kurzy: Škola bude pořádat dva sportovní kurzy. Zimní výcvikový kurz v prvním ročníku se v případě malého zájmu přesouvá do druhého ročníku. Letní výcvikový kurz bude ve třetím ročníku.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat