Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelníček

Přijímací řízení


Přijímací řízení

Pro školní rok 2017/2018 otvíráme 4 obory, jeden zcela nový – NÁBYTKÁŘSTVÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE, AGROPODNIKÁNÍ a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE jsou typické maturitní obory, které nabízíme již dlouho. Zcela novým oborem je NÁBYTKÁŘSTVÍ. Je to také maturitní obor, ale typu L – s větší dotací odborné praxe a má jednu nespornou výhodu: ve 3 ročníku můžete vykonat zkoušku a získat výuční list, všichni pak ve čtvrtém ročníku konáte maturitu…. Není to zajímavé?

Dny otevřených dveří jsou 9. listopadu 2017 od 8:00 do 15:00 a sobota 9. prosince 2017 od 8:00 do 12:00, dále po celý leden a únor po telefonní domluvě na 739 235 611.

Přihlášky podávejte do 1. března 2018. Níže uvidíte podrobnější informace ke každému oboru a na konci naleznete KRITERIA  PRO PŘIJETÍ. Dotazy: reditel@sosklobouky.cz

 roll OA – Klobouky_N4 roll AG – Klobouky_N4


NÁBYTKÁŘSTVÍ                                           v úpravě

Kód a název oboru:        33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky (viz učební plán) lze ve 3 ročníku vykonat zkoušku a získat výuční list, studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: N1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


OBCHODNÍ AKADEMIE

Kód a název oboru:        63–41–M/02 Obchodní akademie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: O1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru obchodní akademie je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje odborností v ekonomické oblasti. Uplatní se na trhu práce především jako ekonom, účetní, referent personálního oddělení, finanční referent, referent propagace, distribuce, odbytu, zásobování, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník v logistice, statistik, referent ve státní správě, pracovník celní správy, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh. Je schopen založit a provozovat soukromou firmu, zajišťovat ji po stránce personální, účetní i daňové. Je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách převážně ekonomického směru.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


 AGROPODNIKÁNÍ

Kód a název oboru:        41–41–M/01 Agropodnikání

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. V rámci studia žák má možnost získat zdarma řidičský průkaz skupiny T a B. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: A1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní zejména ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby. Může však vést živnost a podnikat také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na zemědělství, tvorbu a ochranu životního prostředí, zpracování zemědělských produktů, školy s přírodovědným zaměřením.

Více informací na STUDIUM/OBORY. 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Kód a název oboru:        18–20–M/01 Informační technologie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: I1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje vysokou odborností v oblasti technického i programového vybavení počítače, znalostí jednoho světového jazyka a dovedností pracovat s odbornými texty. Uplatnění najde na pozicích se zaměřením na hardware, a to jak při návrhu, tak při realizaci HW řešení, při projektování, realizaci a administraci sítí, při vývoji aplikací, webových projektů nebo informačních systémů, zvládne instalaci a správu aplikačního SW a operačních systémů, uplatnění najde též při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství nebo při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Může vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.

Uplatní se zejména jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, návrhář webových aplikací, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT či tester SW.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách elektrotechniky a informatiky vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na informatiku a příbuzné obory.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ                  v úpravě

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení MěSOŠ Klobouky u Brna 2017

 

Podle evidenčního čísla přihlášky, které naleznete na pozvánce ke zkoušce se seznamte se svými výsledky v přijímacím řízení. Termín zveřejnění je středa 3. května 2017.

Zápisový lístek předejte do deseti dnů od tohototo data buď osobně nebo zašlete poštou na adresu:  MěSOŠ Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna. V případě jakýchkoliv dotazů volejte 739 235 611.

 

Evidenční číslo přihláškyKód oboruČJLMATSoučetOlympiádyCelkem bodůPořadí
110118-20-M/01 Informační technologie3527628.7070.706
110218-20-M/01 Informační technologie41367718.3095.301
110318-20-M/01 Informační technologie2522477.4054.4017
110418-20-M/01 Informační technologie23335614.3070.307
110518-20-M/01 Informační technologie189270.7027.7027
110618-20-M/01 Informační technologie2416408.5048.5021
110718-20-M/01 Informační technologie28245215.2067.209
110818-20-M/01 Informační technologie28214913.7062.7011
110918-20-M/01 Informační technologie32124412.8056.8015
111018-20-M/01 Informační technologie2721489.1057.1014
111118-20-M/01 Informační technologie20113113.3044.3024
111218-20-M/01 Informační technologie2617438.5051.5019-20
120118-20-M/01 Informační technologie30326217.4079.404
120218-20-M/01 Informační technologie2310338.8041.8026
120318-20-M/01 Informační technologie24164012.7052.7018
120418-20-M/01 Informační technologie2516416.4047.4023
120518-20-M/01 Informační technologie22194115.7056.7016
120618-20-M/01 Informační technologie22184011.5051.5019-20
120718-20-M/01 Informační technologie259349.7043.7025
120818-20-M/01 Informační technologie30265615.1071.105
120918-20-M/01 Informační technologie2625518.2059.2013
121018-20-M/01 Informační technologie37357219.3091.303
121118-20-M/01 Informační technologie25335811.5069.508
121218-20-M/01 Informační technologie27204714.2061.2012
121318-20-M/01 Informační technologie32174916.0065.0010
121418-20-M/01 Informační technologie25123711.4048.4022
121518-20-M/01 Informační technologie37417815.3093.302
210141-41-M/01 Agropodnikání33215416.0070.004
210241-41-M/01 Agropodnikání23214413.3057.305-6
210341-41-M/01 Agropodnikání2213358.0043.0014
210441-41-M/01 Agropodnikání20254512.1057.107
210541-41-M/01 Agropodnikání1920398.1047.1011
210641-41-M/01 Agropodnikání3017478.1055.108
210741-41-M/01 Agropodnikání169255.9030.9016
210841-41-M/01 Agropodnikání40256514.0079.003
210941-41-M/01 Agropodnikání18112915.5044.5013
220141-41-M/01 Agropodnikání2983712.6049.6010
220241-41-M/01 Agropodnikání2082812.6040.6015
220341-41-M/01 Agropodnikání19234210.4052.409
220441-41-M/01 Agropodnikání40357519.802.0096.801
220541-41-M/01 Agropodnikání37326912.1081.102
220641-41-M/01 Agropodnikání19264512.3057.305-6
220741-41-M/01 Agropodnikání20173710.0047.0012

 

Zveřejněno 3. května 2017

Mgr. Josef Žáček v.r.

ředitel školy