Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Upozornění na zkrácený výdej obědů

V pátek 20. října 2017 se obědy vydávají pouze do 13 hodin.