Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelníček

Přijímací řízení


Organizace školního roku

 

Období školního vyučování:

První pololetí:                                 čtvrtek 1. září 2016 až úterý 31. ledna 2017

Druhé pololetí:                               středa 1. února 2017 až pátek 30. června 2017

Období prázdnin a státních svátků:

Podzimní prázdniny:                     středa 26. října až čtvrtek 27. října

Vánoční prázdniny:                       pátek 23. prosince až pondělí 2. ledna,

vyučování začne v úterý 3. ledna

Pololetní prázdniny:                      pátek 3. února

Jarní prázdniny:                            pondělí 13. března až neděle 19. března

Velikonoční prázdniny:                 čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna

Hlavní prázdniny:                          sobota 1. července až pátek 1. září

Státní svátky:                                  středa 28. září, pátek 28. října, čtvrtek 17. listopadu, neděle 1. ledna, pondělí velikonoční 17. dubna, pondělí 1. května, pondělí 8. května, středa 5. července, čtvrtek  6. července

 

Pedagogické porady pracovní:       – orientační termíny                   – 12.10., 14.12., 1.3., 31.5.

Pedagogické porady klasifikační:   – první  čtvrtletí -14,00 hod       – středa 16. listopadu

– první pololetí   -14,00 hod       – středa 25. ledna

– třetí čtvrtletí    -14,00 hod       – středa 5. dubna

– závěr. 4.ročník-14,45 hod       – čtvrtek 27. dubna

– závěr. ostatní   -13,00 hod       – úterý 27. června

Schůze rodičů:                                – úterý 13. září                           – 17,00 hod – pouze 1R

– středa 16. listopadu                 – 16,00 – 17,30 hod

– středa 11. ledna                       – 16,00 – 17,30 hod

– středa 5. dubna                       – 16,00 – 17,30 hod

Den otevřených dveří:                 – druhý čtvrtek v listopadu, tj.  10. listopadu

– první čtvrtek  v prosinci, tj. 1. prosince

– sobota 10. prosince 8:00 – 12:00 hod

– celý leden a únor 2017, po telefonní domluvě

Přijímací řízení, první termín:        – 12. a 19. dubna 2017

Ples:                                                 – pátek 27. ledna 2017               – 19:45 hodin

2.2. Další důležité termíny a informace

Termíny praxí určuje příloha Plánu práce „Plán praxe“ – termín zpracování: 31. 8. 2016 zodpovídá vedoucí učitel praxe Ing. Koráb.

Adaptační kurz  –  5. – 6. 9. – pro studenty 1. ročníků. Zodpovídají TU 1R

Sportovní kurz   –  září        –  Itálie.  Zodpovídá Mgr. Vávra – letos se nekoná

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) – vhodné termíny: 13. 2. – 10. 3. Zúčastní se ho žáci I. + II. ročníku. Termín  upřesní Mgr. Lukáš Vávra do  říjnové porady.

Sportovní den koncem června od 9:00 – 14:00 hodin – termín 28., 29. 6.

Řidičské zkoušky – v letošním roce proběhnou ve 2. ročníku v červnu, doporučený termín – v době praxí (praxe může být prodloužena o den zkoušky) a ve 3. ročníku oboru agropodnikání  v 39. týdnu (v době ústních maturit). Upřesní učitel předmětu motorová vozidla.

Školní akademie – studentský den – čtvrtek 22. prosince – oslava dne studentstva – (tradiční den v režii studentů 3. ročníků, akci organizuje studentská samospráva. Pokud by nebyl zájem ze strany studentů – proběhne normální výuka). Pedagogický dohled nad organizací – zodpovídají třídní učitelé 3. ročníků.

Exkurze se uskutečňují především za účelem poznání problému, místa, vztahů, reálného života z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů či oblastí odborné přípravy tak, aby s tímto poznáním mohli žáci dále pracovat ve výuce, zejména v projektových týdnech nebo jim toto poznání rozšiřovalo a doplňovalo celkový přehled. Uskuteční se jenom plně obsazené akce. Vedoucí exkurzí objednávají pouze předem schválené a finančně zajištěné akce. Schválené exkurze se stávají součástí plánu školy, ZŘ je zanese do celoročního plánu.

Termín pro odevzdání maturitních prací – do konce února 2017.

Maturitní zkoušky

Termín Třída Státní maturity Profilová část(školní)
02. 5. – 05. 5. 2017 *) A4, I4, O4 O4    písemná ČJL, ANG/NĚM/MAT není
10. a 11. 5. 2017 I4 nejsou praktická I4
10. a 11. 5. 2017 O4 nejsou praktická O4
maturitní práce A4 nejsou praktická A4
23. a 24. 5.  2017 A4 x obhajoba MP
25. a 26. 5. 2017 A4 ústní ČJL, ANG ústní EKO, ZEM
22. 5.– 23. 5. 2017 I4 ústní ČJL, ANG/NĚM ústní ITE
22. 5.– 24. 5. 2017 O4 ústní ČJL, ANG ústní EKO

 Termíny označené *) mohou být upřesněny po vyhlášení termínů maturit CERMATEM.

 

Kalendář organizace šk. roku 2016/2017 ke stažení:

Kalendář 2016