Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Bližší informace www.novamaturita.cz

Část společná (státní), povinná pro všechny obory:

 • český jazyk a literatura (komplexní zkouška tj. písemná práce, didaktický test a dílčí ústní zkouška)
 • cizí jazyk (komplexní zkouška tj. písemná práce, didaktický test a dílčí ústní zkouška)
  nebo matematika (didaktický test)

Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žáci uspět u obou povinných zkoušek.

Část profilová (školní)

Ředitel školy v souladu s RVP a ŠVP, prováděcím předpisem a s § 79, odst. 3 školského zákona určuje pro žáky Městské střední odborné školy poprvé maturující v roce 2017 tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek. Předměty jsou označeny zkratkami podle rozvrhu.

Zkoušky a předměty jsou platné pro školní rok 2017/2018 pro jarní i podzimní zkušební období.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky pro jednotlivé obory

Agropodnikání

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO
 • Zemědělské předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů PRO, CHO, CHK, OCR, ROV
 • Maturitní práce s obhajobou – obsahuje části učiva PRO, CHO

b) nepovinné zkoušky

 • Biologie a ekologie – ústní, obsahuje části učiva z předmětu BIE
 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Informatika v ekonomice

a) povinné zkoušky

 • Informačně technologické předměty – ústní, obsahuje části učiva z předmětů UVT, OPS, PSÍ, HAR
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů APS, GRA, PAL, WET

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Obchodní akademie

a) povinné zkoušky

 • Ekonomika – ústní, obsahuje části učiva z předmětu EKO, MAN, MAR, PRA, DAN
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje části učiva z předmětů EKO, PEK, UCE, DAN

b) nepovinné zkoušky

 • Účetnictví – ústní, obsahuje části učiva předmětu UCE

Výhled obsahu zkoušek v následujících letech

V následujících školních letech by se obsah maturitních zkoušek všech tří oborů neměl zásadně měnit až do školního roku 2020/21. Od roku 2021/22 platí nařízení vlády, kdy se součástí povinných předmětů společné částí (u všech námi vyučovaných oborů ) stává matematika. Žák tedy koná povinně zkoušku ze tří předmětů.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat