Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Domov mládeže

Pro dojíždějící žáky školy nabízíme možnost ubytování na domově mládeže. Ubytovaní bydlí ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích přímo v budově školy, tím odpadá povinnost docházky mezi domovem a školou.

Součástí domova je stravovací zařízení, kde se stravuje třikrát denně (snídaně, oběd, večeře.) Ve škole je také zřízen bufet, který doplňuje stravovací nabídku o další sortiment podle osobního přání.

Svůj volný čas tráví studenti nejen na pokojích, ale také ve společných prostorách – v klubovně a studovně, která nutně nemusí sloužit pouze na studování. Je vybavena výpočetní a multimediální technikou. Sledují se zde filmy, pouští hudba a pořádají  besedy.

Žáci mohou na domově mládeže využívat zařízení školy jako jsou např. učebny výpočetní techniky, počítačová laboratoř, tělocvična s posilovnou, horolezecká stěna, nebo stolní tenis. Sportovní aktivity probíhají v rámci sportovního kroužku každé úterý, nebo individuálně dle zájmu. Samozřejmostí je také bezplatné připojení k WiFi ve všech prostorech domova mládeže.

Další zajímavou činností domova jsou různé zájezdy, např. do brněnských divadel, nebo třeba  Aqualandu v Pasohlávkách aj. Na všechny tyto aktivity přispívá sdružení rodičů.

Ještě jeden nezanedbatelný fakt je třeba zdůraznit – osobní přístup vychovatelů ke každému z ubytovaných, prostředí bez anonymity. Možnost domluvy rodičů s vychovateli na individuálních podmínkách přístupu k výchově.

Další údaje:

Cena ubytování:  1000Kč/měsíc

Cena celodenní stravy: 72Kč

Domov mládeže řídí svou činnost podle dvou předpisů – Provozního řádu, jehož text uvádíme dále a podle Řádu domova mládeže, který si zájemci mohou stáhnout zde.

Provozní řád DM při MěSOŠ Klobouky u Brna

Režim dne:

6.30                 budíček

6.45 – 7.00      snídaně, v 7.00 je jídelna uzamčena

7.30 – 8.00      snídaně, v 7.55 je jídelna uzamčena. Kontrola pořádku na pokojích vychovatelem.

Pitný režim je zajištěn v jídelně školy (6.45 – 17.30) a na DM – k tomuto účelu  slouží čajová kuchyňka.

7.00 – 7.55      kontrola pořádku na pokojích, odchod studentů do vyučování.

11.30 – 14.00  oběd v jídelně školy

14.30               návrat z vyučování do 20 minut na DM, nahlášení se vychovateli, osobní volno, kroužky

17.00 – 17.30 večeře v jídelně školy

18.30 – 19.30 pevná studijní doba – klid na DM musí dodržovat všichni studenti, kromě pokojů  používají studovnu, nebo třídy P1K7, P1K8

19.30 – 20.00 kroužky

20.00 – 20.30 individuální vycházky – povolené vychovatelem

20.00 – 21.00 vytírání  podlah, velký úklid ve čtvrtek

21.30 – 22.00 příprava na večerku, večerka

22.00 –   6.00 noční klid – ubytovaní studenti na „přístavbě“ jsou seznámeni s únikovými východy  v případě požáru

→ Žehlení prádla je možné pouze v části čajové kuchyňky.

→ Ve školní jídelně je poskytování stravovacích služeb pro cizí je prostorově odděleno od stravování studentů / mytí rukou před jídlem: ubytovaní studenti využívají umyvadla v prostorách DM, používají vlastní mýdlo a ručník, dezinfekce na ruce – v prostorách ŠJ.

→ Výměna povlečení: výměnu lůžkovin provádí 1x za 14 dní vychovatelé – použité prádlo se třídí mimo ubytovací část DM, ukládá se do omyvatelných a dezinfikovatelných obalů a ihned se odváží do prádelny. Sklad špinavého prádla je mimo ubytovací část DM. Sklad čistého prádla je na „přístavbě“ mimo ubytovací část.“

→ Izolační pokoj – zajišťuje oddělení nemocného studenta od ostatních do jeho odjezdu domů. Zde dohled mimo provozní dobu DM zajišťuje ZŘ nebo osoba určená ŘŠ.

→ Vychovatelé používají sprchu určenou pro zaměstnance v suterénu školy a WC určené pro zaměstnance v I. patře školy.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat