Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Informační technologie

Kód: 18-20-M/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Označení třídy: I1.

Hlavní náplní odborného studia jsou oblasti: operační systémy, sítě, počítačové systémy, aplikace na PC, programování, webové aplikace, grafika na PC a hardware. Mimo odborné předměty z ICT škola nabízí zaměření na ekonomiku a účetnictví. Důležité místo zaujímá výuka jednoho cizího jazyka v rozšířeném rozsahu.

Absolventi se uplatní ve funkcích středního managementu, např. při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT, správce informačních systémů, dále najde uplatnění v oblasti hromadného zpracování dat a v DTP studiích, jako budoucí analytik a programátor apod. Mohou vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.
Jsou připraveni ke studiu na VŠ zaměřených na informatiku nebo ekonomiku.

Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru Informační technologie, název ŠVP – Informatika v ekonomice.

ŠVP oboru Informační technologie platný pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku v roce 2016 a později.

ŠVP Informační technologie – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Anglický jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16
Odborný anglický jazyk 1(1) 1
Dějepis 2 2
Občanský a společenskovědní základ 2 2 4
Fyzika 3 3
Základy přírodních věd 3 3
Matematika 4 3 3(1) 3(1) 13
Literární a estetické vzdělávání 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Úvod do výpočetní techniky 3(3) 3
Psaní na PC a obchodní korespondence 2(2) 2(2) 4
Ekonomika 2(1) 2(1) 2(1) 6
Účetnictví 3(2) 3(2)
Hardware 3(2) 3(2) 6
Operační systémy 2(2) 2(2) 2(2) 6
Aplikační software 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Grafické a multimediální aplikace 2(2) 2(2) 4
Počítačové sítě 3(3) 2(2) 5
Webové technologie 3(2) 3
Programování a algoritmizace 2(2) 2(2) 3(3) 3(3) 10
Volitelné vyučovací předměty
Seminář z matematiky *) 2(2) *) 2 *)
Seminář z jazyků *) 2(2) *) 2 *)
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 32 32 32 32 128
Nepovinné vyučovací předměty
Jezdectví 2 2 2 2 8
Robotika 2 2 2 2 8

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Informační technologii

Využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační kurz 1 0 0 0
sportovní kurz 1(0) 0(1) 1 0
odborná provozní praxe ve firmách 0 2 2 0
odborná učební praxe ve škole 0 0 0 1
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 5(6) 5(4) 5 6
celkem týdnů 40 40 40 36

Sportovní kurzy: Škola bude pořádat dva sportovní kurzy. Zimní výcvikový kurz v prvním ročníku se v případě malého zájmu přesouvá do druhého ročníku. Letní výcvikový kurz bude ve třetím ročníku.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat