Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Plán činnosti na měsíc listopad 2017

Harmonogram úkolů, časový plán:

–  do 30. 11.                – odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní zkoušce MZ

–  31. 10.– 03. 11.       – individuální návštěva žáků 4. ročníků GAUDEAMUS Brno (1den/žák)

–  02. 11.                      – Podané ruce – besedy ve třídách pro 1. – 3. ročník

–  02. 11.                      – prevence  1. R

–  06. 11.                      – přednáška Poruchy příjmu potravy Anabel 2. R

–  09. 11.                      – den otevřených dveří 8,00 – 15,00 hodin

–  15. 11.  ve  14,45 h  – čtvrtletní klasifikační pedagogická porada

–  16. 11.  ve  16,00 h  – třídní schůzky, poté konzultace,

–  16. 11.  ve  17,00 h  – výbor SRP, kooptace nových důvěrníků za první ročník

–  17. 11.                        – státní svátek

–  24. 11.  – 25. 11.      – veletrh vzdělávání Brno

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)                        plnění

Svolání výboru SRP po třídních schůzkách (GRL)                                 ……………

Pedagogická porada – první čtvrtletí (ŘŠ,  pedagogové)                     ……………

Třídní schůzky rodičů ve všech třídách (TU, ŘŠ)                                   ……………

Příprava školní akademie a počáteční přípravy plesu – (TU 3. roč.)  ……………

Besedy o drogách a sektách v rámci projektu (preventista)              ……………

Náborové akce (ŘŠ, ZŘ, pedagogové, studenti)                                     ……………

Den otevřených dveří (všichni učitelé dle plánu)                                 ……………

Vyhlášení a průběh inventarizace (ŘŠ, HŠ, inventarizač. komise)    ……………

Kontrola čerpání rozpočtu (ŘŠ)                                                              ……………

Kontrola studijních výsledků žáků (ŘŠ)                                                  ……………

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich