Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Třídní schůzky, konzultace a výbor SRP

Upozorňujeme rodiče na akce:

–  16. 11.  ve  16,00 h  – třídní schůzky, poté konzultace,

–  16. 11.  ve  17,00 h  – výbor SRP, kooptace nových důvěrníků za první ročník