Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Přehled termínů voleb zástupců jednotlivých skupin do Školské rady

Vzhledem k tomu, že mi v uvedeném termínu do středy 15. listopadu 2017 do 15:00 hodin žádný z rodičů ani z pedagogů nepodal emailem další návrh na kandidáty do školské rady, zůstávají původní mnou navržení kandidáti. Jednotlivé volby proběhnou, jak již bylo sděleno prostřednictvím systému Bakaláři, dnes 16. listopadu 2017 v následující doby:

Volba jednoho člena – zástupce zletilých žáků – ve 2. nebo 3. vyučovací hodině:

Volební komise navštíví  ve výuce všechny třídy, kde studují zletilí žáci (volit mohou Ti žáci, kterým bude nejpozději 16. 11. 2017 18. let).  Kandidáti Adéla Gaží, Sandra Patočková, Pavel Tesař a Jan Vystoupil.

Volba dvou členů – zástupců pedagogů – ve 13:00 hodin:

Volby proběhnou na začátku pedagogické porady ve 13:00 hodin ve sborovně školy. Volí pedagogové, volit budou dva navržené kandidáty – Mgr. Petra Kučeru a Mgr. Lukáše Vávru.

Volba jednoho člena – zástupce rodičů (tj. zákonných zástupců žáků) – od 15:45 do 17:00 hodin:

Volby proběhnou ve vestibulu školy od 15:45 do 17:00 hodin. Volební lístek obdrží zákonní zástupci přímo při volbě. Volit se bude jediná navržená kandidátka – paní Michaela Turzíková – předsedkyně výboru SRP (syn v I2).

Údaje o všech řádně zvolených kandidátech budou předány zřizovateli, který je doplní o dva zástupce zřizovatele a bude je jmenovat členy školské rady při MěSOŠ Klobouky u Brna s platností od ledna 2018 na dobu tří let.

Mgr. Josef Žáček, pověřený Radou města Klobouky u Brna organizací průběhu voleb zástupců jednotlivých skupin.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich