Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Výzva 56.

Projekt Výzva 56

Čtenářské dílny a zahraniční pobyt studentů MěSOŠ

Projekt byl zrealizován díky Výzvě 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Byl rozdělen dle dvou klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraničně-vzdělávací pobyt pro žáky

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cílem klíčové aktivity Čtenářské dílny bylo zavedení této metody do výuky českého jazyka a literatury. Jedná se o prostředek k rozvoji individuálních schopností žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Škola vytvořila dva různé tematické plány čtenářských dílen pro dva vybrané ročníky pro školní rok 2015/2016. V průběhu trvání projektu i po jeho ukončení probíhaly čtenářské dílny ve třídách obou ročníků.

Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci čtenářských dílen:

Bylo zakoupeno přes dvě stě kusů nových knih beletrie, 25 kusů elektronických čteček a odborná literatura pro pedagogy (literatura týkající se problematiky čtenářských dílen).

Především nákupem nových knih mohl být obohacen knihovní fond školní knihovny. Při výběru titulů se postupovalo v souladu s požadavky na doporučenou četbu k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Dnes žáci mají přímo ve škole dostupnou veškerou četbu k maturitě.

2. Zahraničně-vzdělávací pobyt pro žáky

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu bylo cílem druhé klíčové aktivity projektu.

V termínu od 14. do 19. listopadu 2015 se deset žáků se dvěma učitelkami zúčastnilo studijně-poznávacího zájezdu do Velké Británie. Kromě výletů na známá místa se žáci během pobytu aktivně účastnili také devíti hodin výuky s rodilým mluvčím v jedné z londýnských jazykových škol.

Výuka probíhala každý den tři hodiny a vždy odpoledne se celá skupina vydala na výlet. Žáci tak měli možnost navštívit Londýn (a zhlédnout např. London Eye, Downing Street, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square nebo Britské muzeum, Tower of London s korunovačními klenoty a slavné beefeatery nebo si užít plavbu lodí po Temži či navštívit Greenwich park a královskou observatoř), Windsor (Windsor Castle a Eton College – místo studií princů Williama a Harryho) a univerzitní město Cambridge se svou nezaměnitelnou starobylou atmosférou.

Aby byl zážitek z pobytu ještě větší, byli žáci ubytovaní přímo v anglických rodinách. Měli tedy možnost poznat reálný život Angličanů a procvičit si jazyk v praktických situacích.

Jak hodnotí pobyt naši žáci?

„Nejvíce mě zaujaly korunovační klenoty a projížďka po Temži, která byla nádherná i když pršelo. Moc se mi líbilo ubytování u naší paní, která náš vřele a mile pohostila.”

Sabina Hájková, třída O2

„Po příjezdu do Londýna nás čekal nabitý program, který jsme zvládali v hektickém tempu. Naše náhradní máma nás velmi mile přivítala a nachystala nám výbornou večeři nejen první den, ale i po celou délku pobytu. Každý den po povinné výuce angličtiny nás vždy čekal výlet na nejzajímavější místa v Londýně a okolí. Celý pobyt se mi moc líbil, klidně bych jela znovu, ale na delší dobu, abych navštívila další místa, která jsme neviděli a určitě by stály za navštívení.“ Kateřina Čajková, třída O2

Cíle obou klíčových aktivit byly splněny.

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde